Our Rating
Your Rating

ฟ้าหลังฝน

ฟ้าหลังฝน (2521)
ข้อความบนใบปิด
จิรบันเทิงฟิล์ม เสนอ
ฟ้าหลังฝน
บทประพันธ์…แสนยากร
นำโดย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิฑูรย์ กรุณา
ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่
อำภา ภูษิต และ ด.ช.อภิรัฐ ชลาชล
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วุฒิ คงคาเขตร, จิระศักดิ์,
ด.ช.ขาว, ด.ช.สงกรานต์, ด.ช.เอ๋
จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร อำนวยการสร้าง
พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง
จิรบันเทิงฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ชวนะ
-หนังเรื่องแรกของอำภา ภูษิต
-ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ (จัดปีแรก) 2 รางวัลคือ ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม-ด.ช.อภิรัฐ ชลาชล และผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม-อำภา ภูษิต

Leave a Reply