Our Rating
Your Rating

พ่อมหาจำเริญ

พรพจน์ฟิล์ม เสนอ
ลูกเล่นแพรวพราย ลวดลายพาเพลิน
ภาพยนตร์อภิมหาสนุก
พ่อมหาจำเริญ
พ่อมหาจำเริญ
ของ ปณิดา
เศรษฐา ศิระฉายา กำกับการแสดง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สินจัย หงษ์ไทย
เศรษฐา ศิระฉายา, สุริยัน ปฎิพัทธ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล,
ดี๋ ดอกมะดัน, โน้ต เชิญยิ้ม, ดอน จมูกบาน,
จ๋อ, จิระศักดิ์, ผจญ ดวงขจร, จุ่น, พิม, ชนิดา
ดารารับเชิญ ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ทรงวิทย์ จิรโศภิน, บรรจง
แสงเพชร เสนีย์บดินทร์, ปราศรัย กีรกะจินดา บทภาพยนตร์
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
พรพจน์-รัชนีวรรณ อำนวยการสร้าง
พรพจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply