Our Rating
Your Rating

พ่อปลาไหล แม่พังพอน

  อัครเศรณีโปรดักชั่น โดย
  กิตติ อัครเศรณี วิชัย เลิศฤทธิ์เรืองสิน อำนวยการสร้าง
  พ่อปลาไหล แม่พังพอน


  ของ “ทมยันตี”
  พจนานุกรมของชายจอมเจ้าชู้ สูตรสำเร็จของหญิงร้อยเล่มเกวียน
  พิศาล อัครเศรณี สันติสุข พรหมศิริ
  มยุรา ธนะบุตร ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล
  นิรุตติ์ ศิริจรรยา วันทิพย์ ภวภูตานนท์
  ล้อต๊อก, ท้วม ทรนง, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
  พิศาล อัครเศรณี-หนุ่ม ชิงชัย ร่วมกำกับการแสดง

  Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply