Our Rating
Your Rating

พ่อจอมโวย

อภิวัฒน์ภาพยนตร์ เสนอ
เสียงหัวเราะไม่เป็นพิษเป็นภัย
แต่เสียงหัวเราะจากที่ใดๆไม่ดังเท่าใน
พ่อจอมโวย
พ่อจอมโวย
สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ศศิมา สิงห์ศิริ นำแสดง
ร่วมด้วย วิทยา สุขดำรงค์, มารศรี อิศรางกูร, เทิ่ง สติเฟื่อง,
เลิศลักษณ์ กุมุทมาโนช, โขน ศักดิ์สิทธิ์, ประพิศ พราวพรรณ
ขอแนะนำดาราจากแฟชั่นชาย สัญชัย วิไลลักษณ์
ชุติมา สุวรรณรัต-สวาท รัตนสาสน์ กำกับการแสดง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ชาติ สุวรรณรัต อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย โฟร์อาร์ต เฉลิมไทย

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply