Our Rating
Your Rating

พิษรัก

สหสยามภาพยนตร์ เสนอ
จากชีวิตของสังคมปัจจุบัน
ขอเตือน
“คนที่มีผัวหนุ่มน้องสาวสวย ห้ามดูอย่างเด็ดขาด!”
พิษรัก

พิษรัก
ของ ภัชรียา
สรพงศ์ ชาตรี
พบนางเอกสาวคนใหม่จากนางงาม 3 ตำแหน่ง
พัชรา ทวีรัตน์
รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, โขมพัสตร์ อรรถยา,
ลินดา นภาพันธ์, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี,
ประมินทร์ จารุจารีต, พัทยา ลดาวัลย์, โกร่ง กางเกงแดง,
ชิต ไทรงาม, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์
ดารารับเชิญ กรุง ศรีวิไล
จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
เล็ก รังษี กำกับบท
วัง เจ้าพระยา สร้างบท
นิตยา พึ่งสมบูรณ์ อำนวยการสร้าง
จิราภรณ์ จึงสวัสดิ์-นพนธ์ ยงค์ประดิษฐ์ อุปการะ
นิพนธ์ ปราชญ์อุดม กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply