Our Rating
Your Rating

พะเนียงรัก

บริการสากลภาพยนตร์
มั่นใจเสนอ สุดยอดแห่ง…ภาพยนตร์รัก สมบูรณ์แบบ
พะเนียงรัก

พะเนียงรัก
จากบทประพันธ์ของ เลิศ อัศเวศน์
นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา ภาวนา ชนะจิต
ร่วมด้วย อรสา อิศรางกูร, ทักษิณ แจ่มผล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ,
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
สกุล เกตุพันธ์ อำนวยการสร้าง
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ถ่ายและลำดับภาพ
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
บริษัทไทยฟิล์ม จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply