Our Rating
Your Rating

พลิกล๊อกค์

พลิกล๊อกค์ (2522)
พลิกล๊อกค์
อัศจรรย์ฟิล์ม เสนอ
อย่าคิดว่าหนังฝรั่ง
นี่คือ…หนังไทยชัดๆ
พลิกล๊อกค์
ของ “บอมบ์”
สมบัติ เมทะนี พัทยา ลดาวัลย์
ร่วมด้วย
เศรษฐา ศิระฉายา, ดอน สอนระเบียบ, กำธร สุวรรณปิยะศิริ,
ดามพ์ ดัสกร, อุมา ไอยทิพย์, รัชนี สดใส,
วิทยา สุขดำรงค์, ด.ญ.อุทิสา สัตโกวิท,
4 ลิง และช. อ้น ณ บางช้าง
อ.กวี สัตโกวิท สร้างบท
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
สนั่น นาคสู่สุข ที่ปรึกษา
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
ฟิล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดจำหน่าย

Leave a Reply