Our Rating
Your Rating

พรายดำ

พันคำภาพยนตร์ เสนอ
ชอบหนังบู๊ ดู”ลือชัย” ชอบหนังไทยดู
พรายดำ

พรายดำ
ของ ส.เนาวราช
พฤติการณ์ตอนเยี่ยมสุดของ...เหยี่ยวราตรี
ลือชัย นฤนาท เพชรา เชาวราษฎร์
พบกันเป็นครั้งแรก…ครั้งเดียว…
ร่วมด้วย ชนะ ศรีอุบล, วิชิต ไวงาน, ปรียา รุ่งเรือง,
บุษกร สาครรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, พันคำ,
ชาลี อินทรวิจิตร, เสน่ห์ โกมารชุน, เชาว์ แคล่วคล่อง,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชาณีย์ ยอดชัย, พูลสวัสดิ์ ธีมากร
พันคำ สร้างและกำกับการแสดง
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ
บริษัทสหการภาพยนตร์ไทย จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply