Our Rating
Your Rating

พรายคะนอง

ศรีแพรโปรดักชั่น เสนอ
พรายคะนอง

พรายคะนอง
สีแพร เสนอ
ยอด นครนายก โน้ต เช้ญยิ้ม พรพรรณ เกษมมัสสุ
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ดอน จมูกบาน, จันทนา ศิริผล,
เหี่ยวฟ้า, พิศมัย ภุมมา, เจริญ หงษ์ไทย
ผู้ช่วยผู้กำกับ เล็ก ลาดพร้าว
ถ่ายภาพ สมควร วงศ์จำรัส
อำนวยการสร้าง เปี๊ยก
กำกับการแสดง สุริยน

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply