Our Rating
Your Rating

พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์

พระเจ้าเสือ

ไชโยภาพยนตร์ เสนอ…
โดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย
พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์
สมบัติ เมทะนี เป็น พระเจ้าเสือ
สรพงศ์ ชาตรี เป็น พันท้ายนรสิงห์
อาภาพร กรทิพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์,
ส.อาสนจินดา, มานพ อัศวเทพ, สุพรรณ บูรณพิมพ์,
สีเทา, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์
ชม พระเจ้าเสือตามล่าจับช้างป่า โขลงช้างอาละวาดโหดเหี้ยม!
ช้างออกลูก บุกทำลายจับเสือโคร่งแม่ลูกฟาดจนเละ
ขบวนแห่เรือเอกชัยเข้าคลองโคกขาม หัวเรือหักสะบั้น
พันท้ายนรสิงห์ เทพเจ้าผู้ซื่อสัตย์ยอมถวายหัวเพื่อรักษากฎหมาย

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply