Our Rating
Your Rating

พระเจ้าช้างเผือก

พระเจ้าช้างเผือก

ชื่อภาษาอังกฤษ : King of the White Elephant

นี่คือเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่ง ซึ่งครองกรุงอโยธยา เมื่อสี่ร้อยปีล่วงมาแล้ว พระองค์ทรงปกปักรักษาพระราชอาณาเขตด้วยพระขรรค์ของพระองค์เอง และทรงเสี่ยงพระชนม์ชีพเพื่อประชาราษฎร์ในแผ่นดินนี้ ซึ่งอุดมด้วยช้าง ช้างเผือกได้รับการนับถือว่าเป็นสิ่งสูงสุด ดังนั้นราษฎร์จึงถวายพระนาม พระราชาผู้เก่งกล้าของตนว่า “พระเจ้าช้างเผือก” พระนามของพระองค์ คือ พระเจ้าจักรา พระองค์ไม่ทรงโปรดสาวงามในราชสำนัก แต่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุขของราษฎร ทรงกล้าหาญชาญชัยในการศึก แต่ทรงรักสันติภาพ และสันติภาพ คือ สิ่งที่ภาพยนตร์นี้อุทิศให้

พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่มีเค้าโครงเรื่องจากสงครามช้างเผือกระหว่างอยุธยากับหงสาวดี โดยต้องการให้เป็นภาพยนตร์ที่ประชาสัมพันธ์ความเป็นรัฐชาติและปลุกใจให้คนไทยรักชาติ เนื่องจากภาวะของประเทศที่ใกล้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง

ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 35 มม., ขาวดำ

ฉายเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2484 โดยฉายรอบปฐมทัศน์พร้อมกันที่ ศาลาเฉลิมกรุง สิงคโปร์ และ นิวยอร์ก

ถ่ายภาพโดย ประสาท สุขุม A.S.C.
บันทึกเสียงโดย ชาญ บุนนาค
ตัดต่อโดย บำรุง แนวพาณิช
กำกับดนตรีโดย พระเจนดุริยางค์
บทเจรจา แดง คณะดิลก
ควบคุมโขลงช้าง วงศ์ แสนศิริพันธ์
ที่ปรึกษาพระราชพิธีและเครื่องแต่งกาย พระยาเทวาธิราช
ผลิตที่โรงถ่ายไทยฟิล์ม กรุงเทพฯ

ผู้แสดงภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก
เรณู กฤตยากร   พระเจ้าจักรา
สุวัฒน์ นิลเสน    สมุทราชมณเฑียรแห่งอโยธยา
หลวงศรีสุรางค์   สมุหกลาโหมแห่งอโยธยา
ไพริน นิลเสน    เรณู (ธิดาสมุหราชมณเฑียร)
นิตย์ มหากนก  เจ้าเมืองกาญจนบุรี
ประดับ ระบิลวงศ์  พระเจ้าหงสา
ไววิทย์ ว.พิทักษ์  พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดี
หลวงสมัครนันทพล อัครมหาเสนาบดีแห่งหงสาวดี
ประสาน ศิริพิเทศ    สมุหราชมณเฑียรหงสา
มาลัย รักตประจิตด์  องครักษ์ของอัครมหาเสนาบดีแห่งหงสาวดี
กำกับโดย สัณห์ วสุธาร
ผู้ช่วยผู้กำกับ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์
ใจ สุวรรณทัต
ควบคุมโดย ปรีดี พนมยงค์
ผู้ช่วยควบคุม ประสาท สุขุม A.S.C

เราขอคารวะและขอบคุณอย่างจริงใจ
ต่อสำนักพระราชวัง และกรมศิลปากร
ที่กรุณาให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง

พระเจ้าช้างเผือก โปสเตอร์

ผลงานวาดโดย ปยุต เงากระจ่าง

Reviewed by admin on 15 มีนาคม 2018

Leave a Reply