พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร (2510)
พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร
จินดาวรรณภาพยนตร์ เสนอ..
พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร
บทประพันธ์ของ…กมลพันธ์ สันติธาดา
นำโดย มิตร ชัยบัญชา รักชนก จินดาวรรณ
ขวัญใจ สอาดรักษ์ ทรงวุฒิ ติยะภูมิ
ร่วมด้วย อรสา อิศรางกูร, มานี มณีวรรณ,
สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ไฉน, สมผล,
วนิดา, ชาย, แอ๋, ชาญ กัมปนาท, ไกร ครรชิต,
จิ๋ม, ดี, เชิง, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
หม่อมชั้น พวงวัน, ยงค์, ดาวน้อย ดวงใหญ่ ฯลฯ
วงทอง ผลานุสนธิ์ อำนวยการสร้าง
ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง
จิตต์ แจ่มรัศมีโชติ ที่ปรึกษา
นิคมรัฐ, สันต์ อิ่มสอน ถ่ายภาพ
วิชัย เอื้อชูเกียรติ ให้เกียรติถ่ายภาพใต้สมุทร
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Reviewed by admin on 24 ตุลาคม 2018

Leave a Reply