Our Rating
Your Rating

พยอมไพร

ดาราทองฟิล์ม เสนอ
พยอมไพร

พยอมไพร
ของ แม่อนงค์
อุเทน บุญยงค์ นัยนา ชีวานันท์
มานพ อัศวเทพ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
ภูมิ สีหราช, ถนอมศรี พ่วงเงิน, ด.ช.เอ๋-ด.ช.อวม,
หนุ่ย นิรนาม, รังสรรค์ สุริยา
อภิชาติ กิตติสุวรรณ อำนวยการสร้าง
วีนัส พยัคฆชาติ กำกับการแสดง
มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
เตมีย์ วิทยะ สร้างบท
อุไร ศิริสมบัติ ฝ่ายศิลป์
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Leave a Reply