Our Rating
Your Rating

พญาแม่เบี้ย

พญาแม่เบี้ย (2536)
พญาแม่เบี้ย
FS ฟิล์มสตาร์
พญาแม่เบี้ย
ยุทธนา ศิริวัฒนา ศิริพร เพ็ญวิไล
หม่ำ จ๊กมก, ติ๊ก กลิ่นสี, กาละแม กลิ่นสี,
โป้ง ปราโมทย์, วิชุดา แสนงาม, จตุพร สุพรรณการ,
จ่อยตราช้าง
ลำดวน ถ่ายภาพ
จตุพร สุพรรณการ สร้าง
จิตรกร กำกับการแสดง

Reviewed by admin on 10 พฤศจิกายน 2018

Leave a Reply