Our Rating
Your Rating

ปริศนาแห่งหัวใจ

ปริศนาแห่งหัวใจ
ปริศนาแห่งหัวใจ
“รัก” มิใช่ยาพิษ แต่ก็มิได้หวานชื่นตลอดไป
ถ้ารักไม่เข้าใจกัน
รักนั้นจะมีแต่คำถามให้แสวงหาคำตอบตลอดไป
ปริศนาแห่งหัวใจ
6 ดาราผู้แสวงหาคำตอบรัก
สมบัติ เมทะนี สรพงศ์ ชาตรี ยอดชาย เมฆสุวรรณ
พิศมัย วิไลศักดิ์ ภาวนา ชนะจิต ปรียา รุ่งเรือง
จำรูญ หนวดจิ๋ม และ ด.ญ.จอย จินดานุช
หนูน้อยผู้เป็นส่วนเกินของความรัก
ที่ท่านจะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความอาดูร…
วิทยา สุขดำรงค์ อำนวยการสร้าง
พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง
ฟิล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดจำหน่าย

Leave a Reply