Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ปรารถนาแห่งหัวใจ

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปรารถนาแห่งหัวใจ (2529)
ปรารถนาแห่งหัวใจ
อัครเศรณีโปรดักชั่น โดย กิตติ อัครเศรณี
เราไม่กล้าทำให้ใครผิดหวัง
วิชัย เลิศฤทธิ์เรืองสิน อำนวยการสร้าง
แม้อ่อนล้า…ไร้หวัง
ยังสู้ทน…ค้นหา
คงมีสักวัน…เวลา
พบคนรู้ค่า…หัวใจ
ปรารถนาแห่งหัวใจ
ของ วรรณิศา
พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง
ยุรนันท์ ภมรมนตรี วรรณิศา ศรีวิเชียร
เป็นหนึ่ง ไชยชิต, โกวิท วัฒนกุล, สาลินี ภักดีผล,
ส.อาสนจินดา, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, มารศรี อิศรางกูร,
ยอดมนู ภมรมนตรี, เหี่ยวฟ้า
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย POJ
-เคยสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปี 2539 ทางช่อง 3 นำแสดงโดย พีท ทองเจือ-แอน ทองประสม

Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018