Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

บ๊ายบายไทยแลนด์

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บ๊ายบายไทยแลนด์

บ๊ายบายไทยแลนด์

เขมรอพยพ เวียตนามอพยพ ลาวอพยพ
ท่านเคยเห็น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ไทยอพยพ
บ๊าย..บายไทยแลนด์ BYE BYE THAILAND
ความจริงที่เจ็บแปลบ
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จามจุรี เชิดโฉม
ดู๋, สุชาติ แสงธรรม, ตะวัน บรรเจิด, ชวลิต
วิทยา, อาร์ อาจอง ศักดา, จงจิต, เทพสิทธิ์
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 25 สิงหาคม 2018