Our Rating
Your Rating

บ้าทะลุดิน

บ้าทะลุดิน

สมศักดิ์ภาพยนตร์ สร้าง
ถ้าจะบินต้องบินเหนือฟ้า..เวลาบ้าก็ต้อง..
บ้าทะลุดิน
“ศักดิ์มรกต” กำกับ
สรพงศ์ ชาตรี ดวงเดือน จิไทสงค์
ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, เป้า ปรปักษ์, คำตัน
พบนางเอกใหม่ อัจฉราวรรณ เลิศพงษ์งาม
สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัฒน์ อำนวยการสร้าง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
เสริมศิลป (นครสวรรค์) จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 22 พฤศจิกายน 2018