บ่อเพลิงที่โพทะเล (2519)

ธรรมจักรภาพยนตร์
ผลงานอันละเอียดอ่อนของ เสถียร ธรรมเจริญ
ดูสวย, ดูสบาย, ดูสนุก…ไม่ปั่นปลุกให้ยุ่งเหยิง ดู…
บ่อเพลิงที่โพทะเล


ของ “ปณิดา”
นำโดย
สมบัติ เมทะนี มยุรา ธนะบุตร เนรัญชลา เถลิงศักดิ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์,
รอง เค้ามูลคดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
มารศรี อิศรางกูร, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร,
ด.ช.เอ๋ (สุทธิศักดิ์) เกรียงศักดิ์ ธรรมเจริญ ฯลฯ
วาสุเทพ สร้างบท
ดังมาแล้วจากละครวิทยุโดย วัชรากร ละครทางอากาศ
มนทิรา ธรรมเจริญ อำนวยการสร้าง
สง่า จันทวังโส ถ่ายภาพ
เสถียร ธรรมเจริญ กำกับการแสดง

Reviewed by admin on 30 มิถุนายน 2018

Leave a Reply