บางกระทิง (2526)
บางกระทิง
พูนศิริฟิล์ม โดย วรพัตรา เสถียรศรี
“หลวงปู่ยอมมันเหรอ อีกหน่อยมันก็เอาวัดไปเป็นของมันหรอก”
บางกระทิง
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ วิยะดา อุมารินทร์
ลักษณ์ อภิชาติ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา,
พิภพ ภู่ภิญโญ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุวิน สว่างรัตน์
และดาราร่วมแสดงอีกนับพัน ฯลฯ
ขอแนะนำดาวรุ่งรุ่นจิ๋ว ด.ช.วรทร เสถียรศรี
สุนทร เสถียรศรี กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

นักแสดง:
สรพงศ์ ชาตรี
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
วิยะดา อุมารินทร์
ลักษณ์ อภิชาติ
เกชา เปลี่ยนวิถี
ฤทธิ์ ลือชา

Leave a Reply