Our Rating
Your Rating

บัวตูม บัวบาน

บัวตูมบัวบาน (2528)
บัวตูมบัวบาน
OA เสนอผลงานอันประทับใจ
ในภาพยนตร์เพลงชนบท สนุกแบบไทยๆ
พนม นพพร กำกับการแสดง
บัวตูมบัวบาน
ของ นที สีทันดร
พบ 2 สาวฝาแฝดนางเอกใหม่
ธูปหอม อุณาภาค เทียนสว่าง อุณาภาค
จักรพันธ์ พลอยเพ็ชร สุริโย มโนรมย์
ยอด นครนายก, โพธิ์ขวัญ, ยุ้ย เชิญยิ้ม,
เจ๊ก ณ บางช้าง, ป้าจาด, โอเลี้ยง
และวงดนตรีคณะ เจเนอเรชั่น
ชมฉากยิ่งใหญ่ใน 7 เพลงดัง เช่น เมดอินไทยแลนด์ บัวตูมบัวบาน
เพลงแปลงตลกๆหลายเพลง!
แมน-ชัชวาล โชติวาลา อำนวยการสร้าง
วิวัฒนา เทพรักษา ถ่ายภาพ-จัดแสง
จีรัง เกษโสภา ผู้ช่วยผู้กำกับ
ไอ้โอ ตัดต่อลำดับภาพ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Leave a Reply