Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

น้ำเซาะทราย (2516)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

น้ำเซาะทราย (2516)
น้ำเซาะทราย
แหลมทองภาพยนตร์ โดย “คุณาวุฒิ” เสนอ
บทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน
ระวังจะ พ.พ.ร. (พัง เพราะ รัก)
ถ้าท่านมีรักสอง ซ่อนรักแอบอยู่ข้างอก
น้ำเซาะทราย
35 ม.ม.สโคป เสียงในฟิล์ม
นาท ภูวนัย วันดี ศรีตรัง
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ด.ช.สยม สังวริบุตร, ด.ญ.มลฤดี ยมาภัย
และ…คธา อภัยวงศ์
พยงค์ มุกดาพันธ์ สร้างเพลง 2 เพลงเอก
ทองปอนด์ คุณาวุมิ อำนวยการสร้าง
คุณาวุฒิ กำกับการแสดง
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ
-ใบปิดวาดโดย ทวีป

  • รางวัลตุ๊กตาทอง บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม-วิจิตร คุณาวุฒิ


น้ำเซาะทราย  2529

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018