Our Rating
Your Rating

น้ำผึ้งป่า 2508

  น้ำผึ้งป่า (2508)

  รัตนงามภาพยนตร์
  น้ำผึ้งป่า
  ชิดชะไม ชัยรัตน์ ได้มอบ น้ำผึ้งป่า
  บทประพันธ์ที่รักยิ่งของเธออีกเรื่องหนึ่ง
  ต่อจาก ตำหนักเพชร ให้ รัตนงามภาพยนตร์
  นำโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์
  ร่วมด้วย กิ่งดาว ดารณี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ,
  ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, รุจน์ รณภพ,
  ประมินทร์ จารุจารีต, จรูญ สินธุเศรษฐ์, วิน วิษณุรักษ์,
  สมพล กงสุวรรณ, สังเวียน หาญบุญตรง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
  ดาวน้อย ดวงใหญ่, เทียว ธารา, ทานทัต วิภาตะโยธิน
  สุภาพ ประจวบเหมาะ อำนวยการสร้าง
  หวน รัตนงาม ดำเนินงาน
  ส.อานจินดา กำกับการแสดง
  สังเวียน หาญบุญตรง ธุรกิจ
  ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ
  *ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

  Reviewed by admin on 28 กรกฎาคม 2018

  Leave a Reply