Our Rating
Your Rating

น้ำค้างหยดเดียว

น้ำค้างหยดเดียว (2521)


บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด
มิใช่เป็นเพียงภาพยนตร์ แต่มันเป็นชีวิต…
“น้ำค้างหยดเดียว”
สร้างสรรค์ “ความใหม่” เพื่อหนีความจำเจ
นิจ อลิษา สุรเดช ชุ่มสิน ด.ช.กริช วงศ์ไทย
นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง
ชูชาติ โตประทีป ถ่ายภาพ
สุชาติ วุฒิวิชัย กำกับการแสดง

น้ำค้างหยดเดียว

 

Leave a Reply