Our Rating
Your Rating

นาล่ม

นาล่ม (2522)
นาล่ม
สันติสุชาภาพยนตร์
โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตเศร้าเคล้าน้ำตา 
เหนือกว่าธรณีกรรแสง เยี่ยมกว่าแม่น้ำวิปโยค
ท่านจะได้ชม นาล่ม ถ่ายทำสถานที่จริง ทั่วประเทศ
นาล่ม THE FARM GET TROUBLE
จักร มหาชัย รสริน จันทรา มนทิรา ศศิสนธิ์ ชานนท์ สันติชัย
วสันต์ สันติสุชา อำนวยการสร้าง
จตุรจักร กำกับการแสดง
สันติสุชาภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

Leave a Reply