นางไม้ (2508)

นางไม้

สนั่นศิลปภาพยนตร์ ทุ่มเงินล้าน สร้าง
นางไม้
ของ…ประพันธกรตุ๊กตาทองพระราชทาน รพีพร

สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต
เมตตา รุ่งรัตน์ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์

ร่วมด้วย พร ไพโรจน์, อภิญญา วีระขจร, โยธิน เทวราช,
จุรีรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, มาลี เวชประเสริฐ,
หม่อมชั้น พวงวัน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สิงห์ มิลินทราศัย,
สุวิน สว่างรัตน์, ไสล พูนชัย,พูนสวัสดิ์ ธีมากร,
จรูญ สินธุเศรษฐ์, สัมพันธ์, อบ บุญติด ฯลฯ

สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง
สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ
ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

 

 

 

Leave a Reply