Our Rating
Your Rating

นางแบบมหาภัย

นางแบบมหาภัย (2519)
นางแบบ
ม.จ.ชาตรีเฉลิมยุคล สร้าง-กำกับ
เบื้องหลังความสวยงามนั้น ใครจะรู้ว่ามีอไรซ่อนเร้นอยู่ ใน…
นางแบบมหาภัย
ความรักนะเหรอคะ เชยสส์ซะแล้ว
ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ สรพงศ์ ชาตรี สมภพ เบญจาธิกุล
พบนางเอก “เจมส์บอนด์ 007” เจน ซีมัวร์
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์
พร้อมด้วยนางแบบชื่อดัง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply