นางพญางูผี

นางพญางูผี

ปิยะลาภโปรโมชั่น เสนอ
นิยายพื้นบ้านของชาวเชียงแสนน้อย
นางพญางูผี
สุริยน ดวงทองดี-อนันต์ ชลวนิช กำกับการแสดง
ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
พบดาราสาวหุ่นเซ็กซี่ ’84 พรพรรณ เกษมมัสสุ
ส.อาสนจินดา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, น้ำเงิน บุญหนัก,
อำนวย ศิริจันทร์, พิศ อินคล้าย, บุญส่ง เคหะทัต,
วิทย์, นาฏศิลป์อินทรดารา
ดารารับเชิญ ศิรดา ศิริวัฒน์
เดชอนันต์ สร้างบท
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 

Leave a Reply