นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์
บริษัทสร้าง สหายภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง หนุ่ม เต็งบุญชู
ผู้กํากับ สุขจิตร
ผู้เขียนบท สุขจิตร
ผู้ถ่ายภาพ จําลอง ทรัพย์พอกพูล

นักแสดง
สําราญ เทวะสันต์, สมนึก ศรีเอี่ยม, สวง รอดพ่าย, อาสา งามวัฒน์, เฉย สนธิวงษ์, ถวิล งามวัฒน์, แดง สาตร์ประสิทธิ์, หนุ่ม เต็งบุญชู, ประชุม พวงน้อย
ที่มา หอภาพยนตร์