Our Rating
Your Rating

นางกระต่ายป่า

นางกระต่ายป่า (2506)
นางกระต่ายป่า
สนั่นศิลปภาพยนตร์ เสนอ
นางกระต่ายป่า
จากบทประพันธ์ ของ ก้อง อินทรกำจร
นำแสดงโดย ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์
วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปรียา รุ่งเรือง
พร้อมด้วย จรัสศรี สายะศิลปี, พรทิพย์พา, ถวัลย์ คีรีวัต,
สุวิน สว่างรัตน์, สุรชาติ ไตรโภค, บุญรอด, เพชร,
วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ไพโรจน์, ล้อต๊อก,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
หม่อมชั้น พวงวัน, สีเทา, ล้อต๊อกน้อย, ทศ, มารศรี อิศรางกูร
และสองดาราเกียรติยศผู้ยิ่งใหญ่
ส.อาสนจินดา, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร
สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยก (เปี๊ยกโปสเตอร์)

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply