นักโทษมหันต์
ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์
ฉายที่ นาครสนุข
บริษัทสร้าง วิมลลักษณ์ภาพยนตร์
ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา

นักแสดง
เจริญ สุวรรณวารี
อิ่ม อุดมสวัสดิ์,
เสน่ห์ ธีรากรณ์
อารีย์ ส.แม่นดี
สุเทพ เทพพิชัย

 

 

 

Leave a Reply