Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

นักเลงข้าวนึ่ง

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

นักเลงข้าวนึ่ง (2526)
นักเลงข้าวนึ่ง
พูนทรัพย์โปรดักชั่น โดย วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ
ลูกอิสาน สามคนสู้ตาย ข้าวนึ่งไว้ลาย ชาติชายนักเลง
นักเลงข้าวนึ่ง
ของ เทอด ธรนินทร์
เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ โกวิท วัฒนกุล
พบ สินจัย หงษ์ไทย
พิศมัย วิไลศักดิ์, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ชัยศิริ,
พรพรรณ เกษมมัสสุ, ฤทธิ์ ลือชา, บู๊ วิบูลย์นันท์,
ภูมิ พัฒนายุทธ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมควร กระจ่างศาสตร์,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โสธร รุ่งเรือง
ดาราเกียรติยศ ภิญโญ ปานนุ้ย
จรัญ พรหมรังสี กำกับการแสดง
ปราศัย กีรกะจินดา สร้างบท
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
สุวิมล ครรชิตวานิช อำนวยการสร้าง
ยศ รังสี ผู้ช่วยกำกับ

นักแสดง:
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ …. สุข
สินจัย หงษ์ไทย …. ศรีมาย
เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ …. ยอด นาดอน
โกวิท วัฒนกุล …. เลี่ยม
ภูมิ พัฒนายุทธ …. ตี๋
สมควร กระจ่างศาสตร์


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018