Our Rating
Your Rating

นักสู้ภูธร

นักสู้ภูธร (2521)
นักสู้ภูธร
ขวัญประชาภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ
สู้อย่างหมา…ต้องใช้วิธีลอบกัด
สู้อย่างอ่อนหัด กัดไม่เป็น
สู้ให้เห็นฝีมือ ให้ขึ้นชื่อลือกระฉ่อน
ต้องสู้อย่างกะล่อน สู้อย่างกู “นักสู้ภูธร”
นักสู้ภูธร
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
นัยนา ชีวานันท์ นิภาพร นงนุช
พร้อมด้วย ครรชิต ขวัญประชา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ,
เกชา เปลี่ยนวิถี, ภุชงค์, อดุลยบ์ ดุลยรัตน์,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ลักษณ์ อภิชาติ,
ฉัตร มงคลชัย, ดามพ์ ดัสกร
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
ครรชิต ขวัญประชา อำนวยการสร้าง
พิสันต์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
ไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018

Leave a Reply