Our Rating
Your Rating

นักรบประจัญบาน

นักรบประจัญบาน (2527)
นักรบประจัญบาน
สหมงคลฟิล์ม เสนอ
มัน…ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้
มัน…มีพลังเท่าผีห่าซาตาน
มัน…มีหน้าที่ประจัญบาน
มัน…มีเขี้ยวเล็บระดับนักรบ 1 กองพัน
มันนี่แหละคือโฉมหน้า…นรกตัวใหม่ในสงครามนิวเคลียร์
นักรบประจัญบาน
สรพงศ์ ชาตรี ขอแนะนำ “ราชินีภาพยนตร์สงคราม”
ระพีพรรณ กรสกุล
ร่วมด้วย กรุง ศรีวิไล, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, ดามพ์ เผด็จดัสกร,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยยัณห์ สรไกร,
พยัคฆ์ รามวาทิน, ภิญโญ ปานนุ้ย, กิตติ ดัสกร
สันทัด ศรีสัมพันธ์-พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
สุขุม เมธาวนิช กำกับฝ่ายศิลป์
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง
ทรนง ศรีเชื้อ กำกัยการแสดง
*ใบปิดวาดโดย นพดล

Leave a Reply