Our Rating
Your Rating

นักรบนอกสงคราม

นักรบนอกสงคราม (2532)
นักรบนอกสงคราม
CK โปรดักชั่น
โดย ประไพ สรหงษ์ อำนวยการสร้าง
ไม่ต้องถามว่าหนังเรื่องนี้ มันสะใจมั้ย…
แน่นอน…เพราะเราฆ่าแบบไม่มีกติกา..
นักรบนอกสงคราม
ของ สันต์ สืบยศ
ฉัตรชัย เปล่งพานิช ศิริพร มารอนนี่
ไพชญิน เอี่ยมนาค ลักษณ์ อภิชาติ
สุระพล อุระชื่น กำกับการแสดง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply