Our Rating
Your Rating

นรกตะรูเตา

นรกตะรูเตา (2519)
นรกตะรุเตา
รณภพฟิล์ม
โดย รุจน์ รณภพ เสนอ
เพื่อนน้ำมิตรที่สาบานกันด้วยน้ำลายสกปรก
ผู้หญิงที่ชอบรักผู้ชาย แต่อยากได้กับผู้หญิง
นรกตะรูเตา Tur Ru Tao
เรื่องราวเป็นจริงเข้มข้นกว่านิยาย
จากบันทึกของนักโทษเดนตาย...
ส.อาสนจินดา สร้างบท
การพบกันอย่างมีคุณค่า สมศักดิ์ศรีตุ๊กตาทอง
สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์
พบ มานพ อัศวเทพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กฤษณะ อำนวยพร
และ “สวรรค์ที่น่าย่ำยี” ศิริขวัญ นันทศิริ
ร่วมด้วย สีเทา, ถวัลย์ คีรีวัตร, ถวิล, พิภพ ภู่ภิญโญ,
บู๊ วิบูลย์นันท์, สมชาย สามิภักดิ์, ฉกาจ, พีระพล, กฤษ,
บุญส่ง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ขวัญ และ ม.ล.โกมล ปราโมท
รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง
อัญชลี ชอบประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
จรัล พรหมรังษี ผู้ช่วยผู้กำกับฯ
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 12 มิถุนายน 2018

Leave a Reply