Our Rating
Your Rating

ทิวาหวาม

  ทิวาหวาม (2517)

  สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้สร้าง
  “พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ”-ล้านไว
  “แรงรัก”-ล้านใหญ่
  เสนอผลงาน ล้านใหม่
  “เวลาสามีดิฉันไปมีหญิงอื่น
  จะต้องให้ดิฉันไปตระเวนรับรู้ งั้นหรือ”
  ราตรีเขามีไว้ให้เมียขวัญ
  กลางวันเขามีไว้ให้รักใหม่ หวามใจนัก
  ทิวาหวาม ของ ศศิพงศ์ ประไพ
  พิศมัย วิไลศักดิ์ นัยนา ชีวานันท์ พบ
  ยอดชาย เมฆสุวรรณ
  ร่วมแสดงโดย…
  ชนะ ศรีอุบล, มานพ อัศวเทพ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช,
  เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์
  ถ่ายทำในโรม-เวนิซ เกือบตลอด
  ประสิทธ์ ศิริบรรเทิง-ธวัชรินทร์ สร้างบท
  แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
  ชวินธร สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง
  พันคำ กำกับการแสดง
  ลีวินฟิล์ม จัดจำหน่าย

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply