Our Rating
Your Rating

ทำไมถึงต้องเป็นเรา

ทำไมถึงต้องเป็นเรา
ทำไมถึงต้องเป็นเรา
ภาพยนตร์ธงชัยและเพื่อน
โดย ธงชัย พงษ์อำพันธ์ เสนอ
ชีวิตรักของหนุ่มสาวที่ต้องเดินอยู่ในกรอบของประเพณี
ทานทัต วิภาตะโยธิน กำกับการแสดง
ทำไมถึงต้องเป็นเรา
ของ…ปาริชาติ
นำลีลาใหม่ ของ 2 ผู้แสดงหน้าใหม่
ปืนไทย เสาเวียง จริยา วิภารัตน์ พบ
นัยนา ชีวานันท์ พร้อมด้วย ไพโรจน์ ใจสิงห์
มานิต พลอนันต์ ถ่ายภาพ
สนั่น นาคสู่สุข ที่ปรึกษา
ธงชัย พงษ์อำพันธ์ อำนวยการสร้าง
พี.78 โปรดั๊กชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย SUPER TEAM

Leave a Reply