Our Rating
Your Rating

ทาษวังหลัง

ทาษวังหลัง

ทาษวังหลัง
ฟิล์ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์
31 มีนาคม 2496
ฉายที่พัฒนากร

เค้าเรื่อง
“ยอดเยี่ยมนิยายอิงประวัติศาสตร์ ท้าสู้ “พญากง พญาพาน” และ “ยอดนักเบ่ง”

นักแสดง
ไพลิน โพธิ์ไทร

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 2 เมษายน พ.ศ. 2496