Our Rating
Your Rating

ทายาทไอ้ฝาง ร.ฟ.ท.

ทายาทไอ้ผาง ร.ฟ.ท.

ทายาทไอ้ฝาง รฟท
ศรีไพร ร่วมกับ เขียวสด อินเตอร์กรุ๊พ สร้าง
ทายาทไอ้ผาง ร.ฟ.ท.
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พันนา ฤทธิไกร
วรารัตน์ พัฒนแพทย์, ศรีไพร ข่มอารมณ์, แสงแข พิฆเนศร์,
ฉัตร มงคลชัย, ไวท์, คำตัน, โอดา, กุ่ย, ตุ๋ย, โทนี่,
เมจิก, จ่าโทน, ลุงเชย
“ศักดิ์มรกต” กำกับการแสดง
ศรีไพร ข่มอารมณ์ อำนวยการสร้าง
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย CHUMNONG

Leave a Reply