Our Rating
Your Rating

ทองประกายแสด

  ทองประกายแสด (2517)

  รณภพฟิล์ม โดย รุจน์ รณภพ
  เสนอเนื้อหนังมังสา ดาราสาวคนใหม่ เล่นปุ๊บ ดังปั๊บ
  วันทนา บุญบรรเทิง
  ทองประกายแสด
  ฉันไม่รู้จักความรัก รู้เพียงแต่ว่าเวลาฉันนอน ต้องมีชายเป็นเพื่อน
  นิรุตติ์ ศิริจรรยา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ สุริยา ชินพันธ์
  ลักษณ์ อภิชาติ อนันต์ สัมมาทรัพย์ จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ไกร ครรชิต
  และดาราเกียรติยศ คฑา อภัยวงศ์
  ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, จรัสศรี สายะศิลปี,
  มารศรี, มาลี เวชประเสริฐ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, อบ บุญติด
  กำกับการแสดงโดย รุจน์ รณภพ
  ถ่ายภาพโดย ทวี เกียรตินันท์
  สร้างบทโดย สุมนทิพย์
  อำนวยการสร้างโดย อัญชลี ชอบประดิษฐ์ (ชื่อสกุลจริงของ อรัญญา นามวงษ์)
  บทประพันธ์โดย สุวรรณี สุคนธา
  *เกร็ด
  -ใบปิดวาดโดย ทองดี
  -สร้างเป็นหนังครั้งที่ 2 ในปี 2531 นำแสดงโดย ชุดาภา จันทเขตต์-สันติสุข พรหมศิริ
  -สร้างเป็นละครโทรทัศน์ดังนี้
  ปี 2524 ช่อง 3 นำแสดงโดย วิยะดา อุมารินทร์-นพพล โกมารชุน
  ปี 2544 ช่อง 5 นำแสดงโดย ธัญญาเรศ รามณรงค์-สันติสุข พรหมศิริ
  ปี 2555 ช่อง 8 นำแสดงโดย สาวิกา ไชยเดช-ธนา สุทธิกมล

  Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018

  Leave a Reply