Our Rating
Your Rating

ทหารเกณฑ์เจอผี

ทหารเกณฑ์เจอผี (2527)
ทหารเกณฑ์เจอผี
ที.พี.โปรดักชั่น เสนอ
ยิ้มไม่อั้น..ทหารทั้งกองทัพผันเสียงฮา!
ศึกคนและศึกผี..เจอกันอร่อยหยด
ทหารเกณฑ์เจอผี
ยอดรัก สลักใจ พรพรรณ เกษมมัสสุ
ล้อต๊อก, ฤทธิ์ ลือชา, พิภพ ภู่ภิญโญ,
วรายุฑ มิลินทจินดา (อีอ๊อด), โสฬส, โน้ต, ยอด, จ๋อ, ท้วม
ขอแนะนำสองสาวทรามเชย
กาญจนา มณฑาทอง, รุ้งนภา จันทรศิริ
สุริยน ดวงทองดี-ดาว บูรพา กำกับการแสดง
เทียน ชัยณรงค์ อำนวยการสร้าง
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ

Leave a Reply