Our Rating
Your Rating

ถล่มค่ายนรกจางซีฟู

ถล่มค่ายนรกจางซีฟู (2525)(แนวตั้ง)
ข้อความบนใบปิด
สหมงคลฟิล์ม เสนอ
ถล่มค่ายนรกจางซีฟู RAIDERS OF THE GOLDEN TRIANGLE
สรพงศ์ ชาตรี ทวนธน คำมีศรี
พยัคฆ์ รามวาทิน นันทิดา แก้วบัวสาย
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ, ภูมิ พัฒนายุทธ,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โสธรณ์ รุ่งเรือง, ภิญโญ ปานนุ้ย, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
สมจินต์ ธรรมทัต รับบท “ขุนส่า”
พบนางเอกยอดบู๊ ศิริพร เอี่ยมสุนทร
ทรนง ศรีเชื้อ กำกับการแสดง
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง

ถล่มค่ายนรกจางซีฟู (2525)(แนวนอน)
ข้อความบนใบปิด
ถล่มค่ายนรกจางซีฟู ‘KHUN SA’ THE OPIUM EMPEROR
ฝิ่นคือขุนส่า มันฆ่าทุกชีวิต
ล้างมันให้สิ้น ก่อนแผ่นดินจะสิ้นมนุษย์
สรพงศ์ ชาตรี ทวนธน คำมีศรี พยัคฆ์ รามวาทิน
นันทิดา แก้วบัวสาย, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ,
ภูมิ พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โสธรณ์ รุ่งเรือง,
ภิญโญ ปานนุ้ย, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
สมจินต์ ธรรมทัต รับบท “ขุนส่า”
ขอแนะนำนางเอกใหม่ “ศิริพร เอี่ยมสุนทร”
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง
มนู วรรณายก ถ่ายภาพ
สุขุม เมธาวณิช กำกับฝ่ายศิลป์
ทรนง ศรีเชื้อ กำกับการแสดง
บริษัทสหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply