Our Rating
Your Rating

ตามฆ่า

ตามฆ่า (2529)
ตามฆ่า
รัศมีฟิล์ม เสนอ
ตามฆ่า
เทอด ดาวไท-ป้อมเพชร กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี วีระยุทธ รสโอชา ปรางค์ วงศ์วัช
ลักษณ์ อภิชาติ, ไกร ครรชิต, บู๊ วิบูลย์นันท์,
สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย,
ราม ราชพงษ์, สมัคร, เป้า ปรปักษ์, เหม
ขอแนะนำดาวร้าย ผา ภูไท
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
เทอด ดาวไท อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 

Leave a Reply