Our Rating
Your Rating

ตะบันไฟตะไลเพลิง

ตะบันไฟตะไลเพลิง (2518)
ตะบันไฟตะไลเพลิง
ภาพยนตร์สหนาวีไทย โดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
ผลงาน 2 ปีหนึ่งเรื่อง เพื่อเพชรแท้
เผ่าพันธุ์ พงษ์นที
ปั้นพระเอกทั้งที สุพรรณ ต้องปั้นให้ดังทุกครั้ง
พิศมัย วิไลศักดิ์
นางเอกผู้จูงดาราให้ดังมาแล้วหลายท่าน
ตะบันไฟตะไลเพลิง
ขอปั้นดาวร้ายชั้นนำอีกครั้
ดนัย ดุลยพรรณ-อินทนนท์ ตรีเพชร
ดาราผู้ได้รับการเชื่อถือให้สวมบท
เมตตา รุ่งรัตน์, ทัต เอกทัต, โขมพัสตร์ อรรถยา,
มาลี เวชประเสริฐ, ไกร ครรชิต, คมน์ อรรฆเดช,
พนม นพพร, สมชาย สามิภักดิ์, แพน, แป้น ปลื้มสระชัย
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ กำกับการแสดงและสร้าง
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
ร่วมใจฟิล์ม เจ้าของและจัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Leave a Reply