Our Rating
Your Rating

ดังกว่าปืน

ดังกว่าปืน (2529)

ดังกว่าปืน

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ
ดังกว่าปืน
จากนิตยสาร บางกอก
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ วรรณศรี ศรีวรรณ
ภูมิ พัฒนายุทธ, ผจญ ดวงขจร, อ้อย ธนบุรี,
จอย จินดานุช, วิทย์ บราซิล, พาเจริญ,
โอคา, เต๋อ, ฟู, ดำ, เบิ้ม, ฉลวย, เมือง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
477 บางกอก บทประพันธ์
เม้ง ท่าเตียน ดำเนินงานสร้าง
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
อำนาจ พยัพเมฆ กำกับการแสดง
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply