Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ช่างมันฉันไม่แคร์

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ช่างมันฉันไม่แคร์ (2529)

พูนทรัพย์โปรดัคชั่น ประกันคุณภาพ
ทุกย่างก้าวของเรา คือความใหม่กว่า…ท้าทายกว่า…
ช่างมันฉันไม่แคร์

ช่างมันฉันไม่แคร์
สินจัย หงษ์ไทย ลิขิต เอกมงคล
สหัสชัย ชุมรุม, วสันต์ อุตตะมะโยธิน, ชนาภา นุตาคม,
กฤษฎา ยะอนันต์, ศลินทร วัสสานุกุล, ชาคริต หลิ่มสุวรรณ, สมชาย โพธิ์ดี
ดาราเกียรติยศ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง, ธิติมา สังขพิทักษ์, วิยะดา อุมารินทร์,
สุรชัย จันทิมาทร, สมปอง จุลทรัพย์, มารุต สาโรวาส และ เอ็ม จาก “ปลื้ม”
สร้างบท-กำกับการแสดง ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
ถ่ายภาพ พิพัฒน์ พยัคฆะ
ดนตรีประกอบ สุรชัย จันทิมาทร
อำนวยการสร้าง วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ

นักแสดง
ลิขิต เอกมงคล
สินจัย หงษ์ไทย
สหัสชัย ชุมรุม
วสันต์ อุตมโยธิน
ชนาภา นุตาคม
ธิติมา สังขพิทักษ์

Reviewed by admin on 13 มิถุนายน 2018