Our Rating
Your Rating

ชั่วฟ้าดินสลาย (2523)

ชั่วฟ้าดินสลาย (2523)

ชั่วฟ้าดินสลาย

จี.พี.โปรโมชั่น โดย โอภาส รางชัยกุล
เสนอ “วรรณกรรมแห่งความรัก”
นิยายรักที่ถูกกำหนดมาเพื่อครองความชนะเลิศ
ชั่วฟ้าดินสลาย TILL THE END OF TIME
ของ เรียมเอง
มหกรรมแห่งชีวิต มหิทธาแห่งความรัก
พระเจ้าให้ความรักเขาแล้ว ทำไมต้องให้เขาใส่กุญแจมือมาด้วย
วิฑูรย์ กรุณา เป็น “ส่างหม่อง” ลาโง่ผู้อยากกินน้ำค้าง
ธิติมา สังขพิทักษ์ เป็น “ยุพดี” น้ำค้างในขวดโพลารีส
สมจินต์ ธรรมทัต เป็น “พะโป้” โพลารีสขวดเดียวในป่าลึก
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
ทาริกา ธิดาทิตย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สุพรรณี จิตต์เที่ยง,
วิชา, เชิงขวัญ ปิโยบล, เทวฤทธิ์, โขมพัสตร์ อรรถยา,
ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง
ธนาชัย ชิโนทัย ผู้ช่วยผู้กำกับ
รัตนะ ยาวะประภาษ สร้างบท
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
อุไร ศิริสมบัติ สร้างฉาก
แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ สร้างเพลง

-ใบปิดวาดโดย ทองดี


– ชั่วฟ้าดินสลาย ปี 2498
– ชั่วฟ้าดินสลาย ปี 2553

Leave a Reply