Our Rating
Your Rating

ชตารัก

ชตารัก

ชลิต สุเสวี – สมพิศ วรางคณาง – ไพลิน โพธิ์ไทรนำ ใบบทบาทรุนแรงและหนักแน่นทุกคน

ชตารัก
สี เสียง
ภาพยนตร์ไทย ที่กำลังก้าวหน้า

นำโดย
ชลิต สุเสวี
สมพิศ วรางคณาง
ไพลิน โพธิ์ไทร
ไสว ทรัพย์สุนทร
สุเทพ เหมือนประสิทธิ์เวช

ใจหนึ่งรักความหรูหราโก้สังคม
ใจหนึ่งรักบูชาในคุณความดี
ใจหนึ่งรักสงสารด้วยคุณธรรม

แรงพยาบาที่ดุดัน

ส.ทิฆ้มพร อำนวยการสร้าง

สุจินต์ สุทธิวรรณ ถ่ายภาพ

ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง

 

 
Reviewed by admin on 20 พฤศจิกายน 2018

Leave a Reply