จ้าวธรณี (2521)

สาทิสภาพยนตร์ เสนอ
จ้าวธรณี
บทประพันธ์ ศักดิ์ สุริยา
สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย สิงหา สุริยงค์
มยุรา ธนะบุตร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ทานทัต วิภาโยธิน, โสฬส บุญยงค์, ชัย อภิชาติ,
จิ๋ม ปฏิมา, พีระพล, น้อย เกตุงาม, นาวี วีระโยธิน
ขอแนะนำ เพชร ภูไท, ลาวัลย์ รัศมี
สุวีระ กำกับการแสดง
ยุบล สาทิสสะรัต อำนวยการสร้าง
มานิตย์ พลอนันต์ ถ่ายภาพ
โสฬส บุญยงค์ กำกับบท

 

Leave a Reply